X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Dëshmorët e Kombit”

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 39
 • -
 • 1969
 • Hysen Brahimaj
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Kjo shkollë është themeluar në vitin 1969 me kontributin e banorëve vendas. Në atë vit kjo shkollë ka punuar si paralele e ndarë të shkollës fillore “Ferhat Binishi” në Zhabel. Në vitin 1990 prindërit e nxënësve të kësaj shkolle me vetëfinancim ndërtojnë një aneks ku u plotësuan kushtet për pavarësinë e shkollës. Emri i shkollës lidhet me masakrën e serbo-malazeze të kryer në vitin 1921 dhe kjo shkollë u pavarësua në vitin 1993. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 123 nxënës.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded