X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Ahmet Rrustemi”

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 34
 • -
 • 1970
 • Marjan Ndoja
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Shkolla “ Ahmet Rrustemi “ në vitin 1970 është ndarë nga shf. “ Vëllazërimi “ në Cermjan si shkollë e pavarur në Bec . Në vitin 1976 janë formuar 2 paralele të ndara te SHFMU “ Ahmet Rrustemi “ në Zhdrellë dhe Lukbunar ku edhe sot ekzistojnë . Gjatë luftës, shkolla është dëmtuar nga ekupatori serb, ku me donacione të shoqatave të ndryshme është rinovuar. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 245 nxënës.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded