X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Engjell Gjoni”

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 31
 • -
 • 1927
 • Pjetër Gecaj
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Kjo shkollë ka zhvilluar veprimtarinë në vitin 1927 me katër paralele në gjuhën jo amtarë, ndërsa në vitin 1941-42, kjo shkollë u shndërrua në shkollë shqipe. Themelimi i kësaj shkolle është bërë në vitin 1964 me emrin shkolla fillore “Engjell Gjoni”, ndërsa objekti i sotëm i kësaj shkolle u ndërtua ne vitin 1983. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 178 nxënës.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded