X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Ukshin Miftari”

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 29
 • -
 • 1964
 • Isuf Stojkaj
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Kjo shkollë ka filluar të punojë në vitin 1945-46 ne shtëpinë e Ibrahim Sadikut. Me 1952 u ndërtua objekti shkollor me punë vullnetare nga komuniteti me emrin “Përparimi”. Në vitin 1964 shkolla u riemërtua me emrin e dëshmorit Ukshin Miftari. Ndërsa në vitin 1981 u ndërtua objekti i ri që punon edhe sot. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 310 nxënës.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded