X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Malush Stavileci

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 27
 • -
 • 1949
 • Halit Alija
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Kjo shkollë është themeluar në vitin 1949 në shtëpi private. Në vitin 1956 është ndërtuar objekti i parë ku kanë gravituar 3 fshatra: Goden, Zylfaj dhe Prush. Në vitin 2000 është rinovuar nga Kryqi Kuq – Anglez. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 9 nxënës.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded