X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Kongresi Manastirit”

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 25
 • -
 • 1981
 • Setki Krasniqi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Kjo shkollë ka filluar punën në vitin 1981 si paralele e ndarë prej nga klasa e parë e deri në klasën e katërt të shkollës “Durak Ahmeti” Demjan 1. Në vitin 1990 është pavarësuar dhe duke e ditur rëndësinë e Kongresit të Manastirit, që është mbajtur në vitin 1908 në qytetin e Manastirit të Maqedonisë për krijimin e një alfabeti unik për mbarë popullin shqiptar, u vendos që të emërohet shkolla e jonë me këtë emër. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 289 nxënës.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded