X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Durak Ahmeti”

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 24
 • -
 • 1968
 • Sali Cen
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Në vitin 1968 me vet kontribut të banorëve dhe ndihmën e Kuvendit Komunal u ndërtua objekti i ri dhe u emërtua me emrin e dëshmorit Durak Ahmeti. Deri në këtë vit kjo ishte paralele e ndarë e shkollës “Gani Hoxha” në Rogovë. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 456 nxënës.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded