X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Ganimete Terbeshi”

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 14
 • -
 • 1925
 • Hajredin Sadrija
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Kjo shkollë ka funksionuar që nga viti 1925 në gjuhën jo amtare serbokroate. Për herë të parë në gjuhën shqipe është hapur në vitin shkollor 1947-48. Objekti shkollor në vitin 1955. Themelimi i shkollës fillore “Ganimete Terbeshi” bëhet me vendimin e Kuvendit Komunal të Gjakovës me 29.02.1964. e cila mori emrin nga dëshmorja e Luftës Nacional Çlirimtare Ganimete Terbeshi. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 184 nxënës.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded