X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Zef Lush Marku”

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 9
 • -
 • 1946
 • Kriger Ramaja
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Puna në këtë shkollë fillon me 18.10.1946, si shkollë katër klasëshe – dy vjeçare. Me 24.04.1959, me pëlqimin e organizatave shoqërore-politike dhe Kuvendit të Komunës së Gjakovës, shkollës fillore ju dha emri i militantit të ideve komuniste “Zef Lush Marku “.Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 618 nxënës.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded