X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Zekeria Rexha"

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 6
 • -
 • 1954
 • Pleurat Rudi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Me dt.29.04.1954 me miratimin e Kuvendit të Komunës, kjo shkollë themelohet si institucion arsimor. Në fillim punën e filloj në shtëpinë e Ahmet Begut, e cila atëherë shërbente si lokal shkolle. Me ndihmën e Kuvendit të Komunës në vitin 1955 filloi ndërtimi i objektit të ri, i cili përfundoi së ndërtuari 1956. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 1906 nxënës.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded