X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Yll Morina”

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 2
 • -
 • 1974
 • Berat Bejtullahu
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Kjo shkollë veprimtarinë e vet edukativo – arsimore në objektin e ri e realizon ne rrugën “Yll Morina” e ndërtuar në vitin 1974. Shkolla u themelua me Vendimin e Kuvendin Komunal te dt. 29.04.1954, kurse punën e ka filluar me dt. 01.09.1954. Në fillim të viti shkollor 2005-06, shkolla e mban emrin “Yll Morina” pasi që heroi i ynë Ylli ka qenë nxënës i kësaj shkolle. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 1057 nxënës
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded