X
GO
sq-ALen-UShr-HR

Breadcrumb

OJQ

InstitucionOrganizate_Detail

 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • Misioni i Organizatës
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti: