X
GO

Kontakti

KONTAKTE SHTESE PER INVESTITORET E INTERESUAR:
KOMUNA E GJAKOVËS:
Web:
https://kk.rks-gov.net/gjakove/
Email:  [email protected]
Tel.: +383 (0) 38
Add.: Rruga UÇK, Nr.53,
50000, Gjakovë,
Republika e Kosovës
 

MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË, PËRKATËSISHT AGJENCIA PËR INVESTIME DHE PËRKRAHJEN E NDËRMARRJEVE NË KOSOVË (KIESA):
Web:
https://kiesa.rks-gov.net/
Email: [email protected]
Tel.:  +383 (0) 38 200 36542; +383 (0) 38 200 36585
Add.: Rr. "Muharrem Fejza" p.n.
Lagjja e Spitalit,
10000 Prishtinë,
Republika e Kosovës

 

AGJENCIA E REGJISTRIMIT TË BIZNESEVE (ARBK) VEPRON NË KUADËR TË MINISTRISË SË TREGTISË DHE INDUSTRISË:
Web:
https://arbk.rks-gov.net/
E-mail : [email protected]
Adresa: Rr. "Muharrem Fejza" p.n.
Lagjja e Spitalit
Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel.: +381 (0)38 512 791

 

ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS (ATK):
Web:
http://www.atk-ks.org/
E-mail : [email protected]   
Adresa: Këndi i Rrugëve Dëshmorët e Kombit dhe Bill Klinton
 10 000 Prishtinë
Republika e Kosovës

 

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS LISTA E LIGJEVE:
Web:
https://gzk.rks-gov.net/LawInForceList.aspx
ZYRA E  KRYEMINISTRIT
10 000 Prishtinë
Republika e Kosovës

ODA EKONOMIKE E KOSOVES – DEGA GJAKOVË

BEHAR FERIZI - DREJTOR I ZYRES REGJIONALE GJAKOVE
Rr. Nëna Terezë, Nr.20
50000 Gjakovë
Republika e Kosovës
Tel: 383 (0) 44 101 801:+383 (0) 45 539 444
Fax: +381 (0) 38 224 299
E-mail: 
[email protected]
Web: www.oek-kcc.org

ZYRA E PUNESIMIT
Kujtim Dula
Udhëheqës i ZP Gjakove,
Ad.: 50000, GJAKOVË
E-mail:
[email protected]

Print
Tags:

Theme picker