X
GO
Biznesi

ETC

SH.P.K.
 • Nr. Biznesit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i Themelimit
 • Pronari
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • 70155743
 • 0
 • 2004
 • Adem Kelmendi
 • 50
 • 27
 • 23
 • Sektori
 • Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë ushqimorë, përfshirë peshkun, krustacet dhe molusqet (frutat e detit)
 • Aktivitetet Tjera
 • - Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike të vogël
  - Tregtia me pakicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve
  - Tregtia, mirëmbajtja dhe riparimi i motoçikletave dhe pjesëve e aksesorëve të tyre
  - Tregtia me shumicë e drithërave, duhanit të papërpunuar, farërave dhe ushqimit të kafshëve
  - Tregtia me shumicë e luleve dhe bimëve
  - Tregtia me shumicë e frutave dhe perimeve
  - Tregtia me shumicë e mishit dhe produkteve të tij
  - Tregtia me shumicë e pijeve
  - Tregtia me shumicë e produkteve të duhanit
  - Tregtia me shumicë e sheqerit, e çokollatës dhe e ëmbëlsirave
  - Tregtia me shumicë e kafes, çajit, kakaos dhe erëzave
  - Tregtia me shumicë, jo e specializuar, e artikujve ushqimorë, pijeve dhe duhanit
  - Tregtia me shumicë e tekstileve
  - Tregtia me shumicë e veshjeve dhe këpucëve
  - Tregtia me shumicë e pajisjeve elektroshtëpiake
  - Tregtia me shumicë e porcelanit dhe artikujve të xhamit, si dhe e materialeve pastruese
  - Tregtia me shumicë e artikujve të parfumerisë dhe kozmetikës
  - Tregtia me shumicë e artikujve farmaceutikë
  - Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë shtëpiakë
  - Tregtia me shumicë e makinerive bujqësore, pajisjeve dhe pjesëve furnizuese
  - Tregtia me shumicë e veglave të makinerive
  - Tregtia me shumicë e makinerive të minierave, të ndërtimit, si dhe për punime inxhinierike
  - Tregtia me shumicë e makinerive të industrisë tekstile dhe të makinave të qepjes dhe thurjes
  - Tregtia me shumicë e makinerive dhe pajisjeve të tjera të zyrave
  - Tregtia me shumicë e makinerive dhe pajisjeve
  - Tregtia me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to
  - Tregtia me shumicë e metaleve dhe mineraleve
  - Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare
  - Tregtia me shumicë e pjesëve elektronike, pajisjeve hidraulike dhe të ngrohjes, si dhe pjesëve të furnizimit
  - Tregtia me shumicë e produkteve kimike
  - Tregtia me shumicë e produkteve të tjera të ndërmjetme
  - Tregtia me shumicë e mbeturinave dhe hekurishteve
  - Tregtia me shumicë jo e specializuar
  - Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani
  - Tregti tjetër me pakicë në dyqane jo të specializuara
  - Tregtia me pakicë e frutave dhe perimeve në dyqane të specializuara
  - Tregtia me pakicë e mishit dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara
  - Tregtia me pakicë të peshkut, krustaceve dhe molusqeve (frutave te detit) në dyqane të specializuara
  - Tregtia me pakicë e bukës, ëmbëlsirave, produkteve prej mielli dhe produkteve prej sheqeri, në dyqane të specializuara
  - Tregtia me pakicë e pijeve në dyqane të specializuara
  - Tregtia me pakicë e produkteve të duhanit në dyqane të specializuar
  - Tregtia me pakicë e produkteve të tjera ushqimore në dyqane të specializuara
  - Tregtia me pakicë e tekstileve në dyqane të specializuara
  - Tregtia me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit, në dyqane të specializuara
  - Tregtia me pakicë e pajisjeve elekroshtëpiake në dyqane të specializuara
  - Tregtia me pakicë e gazetave dhe materialit të shkrimit, në dyqane të specializuara
  - Tregtia me pakicë e veshjeve në dyqane të specializuara
  - Tregtia me pakicë e këpucëve dhe artikujve prej lëkure, në dyqane të specializuara
  - Tregtia me pakice e artikujve farmaceutikë në dyqane të specializuara (Barnatore)
  - Tregtia me pakicë e artikujve ortopedikë dhe mjeksorë, në dyqane të specializuara
  - Tregtia me pakicë e artikujve kozmetikë dhe të tualetit, në dyqane të specializuara
  - Tregtia me pakicë e mallrave të tjera të reja, në dyqane të specializuara
  - Tregtia me pakicë në tezga dhe tregje të mallrave të tjera
  - Transporti rrugor i mallrave
  - Hotelet dhe akomodimi i ngjashëm
  - Restorantet dhe aktivitetet shërbyese lëvizëse të ushqimit
  - Aktivitetet shërbyese të pijeve
  - Aktivitetet e transmetimit të programeve televizive
  - Qiradhënia dhe menaxhimi i patundshmërisë personale ose të marra me qira
  - Agjencitë për publicitet
  - Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) i veturave dhe automjeteve të lehta motorike
 • more

Dokumentet

No files uploaded

 

Print