X
GO
sq-ALen-UShr-HR

Breadcrumb

OJQ

InstitucionOrganizate_Detail

George Williams Youth Association in Kosovo

Tjeter / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 51143892
 • -
 • 2013
 • Dorina Lluka
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Te promovoj vlera dhe barazi per te gjithe pa as nje dallim dhe te ofroj zhvillim te rinis dhe femrave ne Kosove dhe jashte saj.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • -Promovomin dhe fuqizimine rolit te gruas në shoqëri -Shërbime për pergaditje te të rinjëve për punësimin dhe edukimin e të rinjëve -Programet e shkëmbimeve te të rinjëve jashte shtetit. -Programet për zhvillim të fëmijëve. -Programet tona do të bazohen në tetë shtyllat e milleniumit të ri te Kombeve te Bashkuara

Dokumentet

No files uploaded