X
GO
sq-ALen-UShr-HR

Breadcrumb

OJQ

InstitucionOrganizate_Detail

QMF BREKOC / nr 3

Institucionet shëndetësore / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 4
 • -
 • 0
 • Dr. Musa Halilaj, Kryinf. Igballe Hoxha
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Shërbimet: Shërbime Mjekësore , Stomatologjike, dhe Intervenimet Infermierore Orari i punës: 07:00 - 21:30
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded