X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Gjimnazi “Asllan Berisha”

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 43
 • -
 • 2008
 • Agim Morina
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Gjimnazi “Asllan Berisha” është pavarësuar me 04.03.2008, mirëpo deri me këtë datë ka punuar si paralele e ndarë e Gjimnazit “Hajdar Dushi”. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 224 nxënës
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded