X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Dëshmorët e Hereqit”

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 40
 • -
 • 2004
 • Bajram Dobra
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Kjo shkolle u themelua ne vitin 2004 dhe mori emrin “Dëshmorët e Hereqit”. Nxënësit e kësaj shkolle mësimet i vijonin ne shkollën “Drita” në Gramaqel dhe nga ky vit nxënësit e këtij fshati vijojnë mësimet ne fshatin e tyre. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 144 nxënës
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded