X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Dëshmorët Lleshi”

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 38
 • -
 • 1946
 • Gjokë Uka
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Kjo shkolle ka filluar punën ne vitin 1946 si paralele e ndare e shkollës “Vllazerimi” Cermjan ndërsa në vitin 1948 pavarësohet dhe merr emrin “Remzi Pula”. Ne vitin 2011 riemërtohet me emrin Dëshmorët Lleshi. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 202 nxënës.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded