X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “8 Dëshmorët”

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 37
 • -
 • 1946
 • Ukë Ahmeti
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Kjo shkollë për herë të parë është hapur në vitin 1946-47 me emrin Hazir Ramaj. Shkolla u ndërtua me punë vullnetare të komunitetit, kohë pas kohe bëhet paralele e ndarë e shkollës fillore “Vëllazërimi” në Cermjan. Në vitin 1974-75 është bërë shkollë ë pavarur, ndërsa nga janari i viti 2015 riemërtohet me emrin “8 Dëshmorët”. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 234 nxënës
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded