X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Dëshmorët e Dushkajes”

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 36
 • -
 • 1346
 • Mergim Delija
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Kjo shkollë daton nga viti 1946-47 si paralele e ndarë e shkollës fillore në Cermjan. Në vitin 1964 pavarësohet dhe e mori emrin Ferhat Binishi. Në vitin 2014 kjo shkollë u riemërtua me emrin ‘dëshmorët e Dushkajës. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 195 nxënës.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded