X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Rilindja”

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 33
 • -
 • 1989
 • Fakete Shabani
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Shkolla fillore e mesme e ulët “Rilindja” në Dobrigje, KK Gjakovë posedon Vendimin mbi themelimin e shkollës, ne.154/4 të dt. 28.02.1989, lëshuar nga Kuvendi i Komunës në Gjakovë si dhe Vendimin e Gjykatës Ekonomike. Kjo shkollë ka filluar punën e saj edukativo-arsimore që nga viti 1932 si shkollë katër klasë-she të cilat dy në gjuhën shqipe dhe 2 në gjuhën serbokroate. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 67 nxënës.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded