X
GO
sq-ALen-UShr-HR

Breadcrumb

OJQ

InstitucionOrganizate_Detail

Shoqata për Promovimin e Trashëgimisë Kulturore dhe Natyrore - PROKult

Kulturore / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 51151178
 • 601144306
 • 2014
 • Kujtim Rrahmani
 • 3
 • 2
 • 1
 • 25
 • 25
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Misioni: Te ndihmoj ne zhvillimin e turizmit të bazuar në trashëgiminë kulturore dhe natyrore Vizioni: Rrafshi i Dukagjinit lider në turizmin e trashëgimisë kulturore dhe natyrore.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • •Të ofrojë ndihmë për të lehtësuar bashkëpunimin ndërmjet palëve të involvuara si pushteti lokale, qendrore, asosacioneve dhe publikut •Asistence ne përgatitjen e zonave te mbrojtura ,te trashëgimisë kulturore&natyrore •Perpilimin dhe aplikimin e projekteve te turizmit te bazuar ne trashëgiminë kulturore dhe natyrore •Avokim në ngritjen e skemave për mbështetje financiare(sponzorizime-donacione) për ruajtjen dhe promovimin trashëgimisë kulturore dhe natyrore •Shkëmbimin e dhe shpërndar
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded