X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Shtjefën Kurti”

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 32
 • -
 • 1983
 • Tunë Frrokaj
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Kjo shkollë filloi punën në Janar të vitit 1983 si paralele e ndarë shkollë “Engjëll Gjoni”. Në vitin 1988 shkolla u pavarësua dhe e mori emrin Eduard Kardeli. Në vitin 1992 kjo shkollë riemërtohet me emrin e martirit te kombit Shtjefën Kurti. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 100 nxënës.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded