X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Haxhi Hoti”

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 21
 • -
 • 1927
 • Musa Shala
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Kjo shkollë daton nga viti 1927 ku mësimi zhvillohej në objektin Vakëfit, ndërsa në vitin 1932-33 u ndërtua objekti ri me katër dhoma mësimi. Në vitin 1966 ndërtohet prapë objekti i ri më i madh dhe emërtohet me emrin “Gani Hoxha”, ndërsa në vitin 2000 u riemërtua me emrin “Haxhi Hoti”. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 635 nxënës.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded