X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Gjergj Fishta”

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 20
 • -
 • 1947
 • Pal Quni
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Kjo shkollë është themeluar në vitin 1947 në fshatin Smaq në një shtëpi private, pastaj kjo shkollë është zhvendosur në Bishtazhin në vitin 1956-57 ku edhe e merr emrin “Ereniku”. Ndërsa, në vitin 1990-91 kjo shkollë e muar emrin e patriotit, shkrimtarit të madh kombëtarë At Gjergj Fishta. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 273 nxënës.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded