X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Dy Dëshmorët”

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 19
 • -
 • 1948
 • Neki Jupa
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Kjo shkolle punën e filloj ne vitin 1948 ne fshatin Dallashaj . Në vitin 1949/50 kjo shkolle ka kalu ne fshatin Sheremet si paralele e ndarë e shkollës se Skivjanit. Pas çlirimit nga okupatori serb u muar iniciativa për ndërrimin e emrit të shkollës. Me dt. 21.01.2011 me vendimin Nr.01B/374 lëshuar nga MASHT –i shkolla riemërohet me emrin “Dy Dëshmorët” që ishin Hysen Arifi pedagog dhe Vezir Ademaj i cili u jetësua më 26.11.2011. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 235 nxënës.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded