X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Sulejman Voksh”

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 15
 • -
 • 1950
 • Murteza Nuza
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Kjo shkollë është themeluar më 10.05.1950 me Vendim të Kuvendit Komunal-Ponoshecit. Në kuadër të shkollës ekzistojnë dy paralele të ndara fizike: në Nec dhe Shishmon, ku mësimi zhvillohet në paralele të kombinuara. Para këtij viti ka ekzistuar shkolla fillore 4 klasë-she në kohën e ish Jugosllavisë së vjetër. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 169 nxënës.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded