X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Anton Çeta”

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 10
 • -
 • 1949
 • Dukagjin Markaj
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Punën kjo shkollë e filloi në vitin 1949 me tri klasë fillore. Në vitin 1951-52 ndërtohet lokali i shkollës në fshatin Dol. Me vendimin e Komisionit – MASHT shkolla “Qemajl Bakija” të merr emrin e veprimtarit “Anton Çeta” në vitin 2013. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 240 nxënës.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded