X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Mustafa Bakija”

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 4
 • -
 • 1954
 • Zana Kurtishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Kjo shkollë është themeluar me Vendimin e Kuvendit Komunal të datës 29.04.1954, kurse punën e vet e ka filluar me 01.09.1954. Shkolla në fjalë e mban emrin e heroit të LNÇ (1941-1944) Mustafa Bakija. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 839 nxënës.
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded