X
GO
sq-ALen-UShr-HR
Breadcrumb
OJQ
InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Fehmi Agani”

Shkollat / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 3
 • -
 • 1985
 • Majlinda Doli
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Kjo shkollë filloj te ndërtohet ne vitin 1985, por ngeli e papërfunduar. Me donacionin e Shoqatës Qeveritare”Hilswerk” të Austrisë dhe Kuvendit Komunal u rindërtua dhe ne vitin 2002 filloj punën e saj drejt realizimit te misionit te saj që ndërlidhet me edukimin e gjeneratave te reja. Kjo shkolle mori emrin e akademikut Fehmi Agani. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 637 nxënës
 • Aktiviteti i Organizatës
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded