X
GO
sq-ALen-UShr-HR

Breadcrumb

OJQ

InstitucionOrganizate_Detail

Shoqata e Krijuesve Letrarë Penat e Dushkajës

Kulturore / Privat
 • Nr. Regjistrimit
 • Nr. Fiskal
 • Viti i themelimit
 • Udhëheqësi
 • Nr. Punëtorëve
 • Meshkuj
 • Femra
 • Nr. Vullnetarëve
 • Vullnetarë Aktiv
 • Vullnetarë Pasiv
 • 51154134
 • -
 • 2015
 • Skender Hoxha
 • 3
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Misioni i Organizatës
 • Organizata – Shoqata është themeluar me qëllim të: avancimit të kapaciteteve ekzistuese dhe ngritja, përkatësisht motivimi i kapaciteteve të reja për zhvillimin dhe kultivimin e vlerave në krijimtarinë letrare. a) Nxitjen, përkrahjen dhe motivimin për funksionimin e grupeve letrare nëpër të gjitha shkollat (e niveleve të ndryshme) të territorit të krahinës etnogjeografike të Dushkajës; prezencën e shkrimtarëve dushkajas nëpër shkolla, mbajtjen e orëve të përbashkëta letrare; b) Krijimin e ambien
 • Aktiviteti i Organizatës
 • - Trajtimin e krijuesve të rinj – penave të reja. - Hulumtime dhe botime të një spektri të gjerë të literaturës dhe veprimtarive intelektuale artistike e shkencore, - Botimin e ndonjë gazete apo reviste, - Projekte nga fusha e mbrojtjes së të drejtave të shkrimtarëve, - Studime të veçanta hulumtuse shkencore, në radhë të parë
 • Vendi:
 • Adresa:
 • Nr. Tel:
 • Email:
 • Uebsajti:

Dokumentet

No files uploaded