X
GO
Institucione
Institucione
Agjencia Shtetërore e Arkivave - Arkivi Ndër Komunal – Gjakovë
Adresa: Objekti i Bankosit – Rr. “UÇK”
Drejtor: Valdrin Shehu
Kontakt: 0390 323 929
https://kryeministri-ks.net

Administrata Pensionale – Gjakovë
Adresa: Rr. “Beqir Kastrati” 1. Objekti i socialit
Udhëheqës: Myzaqete Radogoshi
Kontakt: 0390 326 999
https://mpms.rks-gov.net/

Qendra për Aftësim Profesional – Gjakovë
Adresa: Rr. “Marin Barleti”
Udhëhqës: Shaban Laha
Kontakt: 039 310 010

Agjensioni i Statistikave – Drejtorati Gjakovë
Adresa: Rr “Beqir Kastrati” - Objekti i Socialit
Udhëheqës: Hasan Dobrunaj
Kontakt: 0390 321 766
http://ask.rks-gov.net

Qendra e Shëndetit Mendor në Gjakovë
1. Qendra e Shëndetit Mendor në Gjakovë 
Adresa: Rr Londra p.n Gjakovë
Udhëheqës: Ismet Bardhoshi
Tel: 0390 322 456

2. Shtëpia për Integrim në Bashkësi
Adresa: Rr. “Gjon Sereqi” 
Tel: 0390 326 671

KEDS - Distrikti i Gjakovës
Rr. Mbretëresha Teutë

Teatri Profesional - Gjakovë
Drejtor i përgjithshëm : Edi Kastrati 
Drejtor artistik : Zana Hoxha Krasniqi 
Pallati i Kulturës “Asim Vokshi” 
Kontakt: 0390 326 516

Qendra për Regjistrim Civil - Gjakovë
Udhëheqës: Atifete Ukshini
Adresa : Objekti I Bankos-it – Rr  “”UÇK”
Kontakt: 0390  321 000
http://www.mpb-ks.org/?page=1,43

Qendra për Regjistrim  të Automjeteve - Gjakovë
Adresa: Rr “Zidi I Sadik Agës”  
Kontakt:  0390 326 415
Udhëheqës: Flamur Lila
http://www.mpb-ks.org/?page=1,44

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore - Gjakovë
Adresa: “Ismail Qemajli” – “Çarshia e madhe”
Udhëheqës:  Osman Gojani
Kontakt: 0390 327 028
www.mkrs-ks.org

Ministria e Infrastrukturës – Departamenti për Menaxhimin e Rrugëve - Dega Gjakove

Adresa: rr. Sadik Stavileci - Stacioni i Autobusëve Gjakove
Udhëheqës: Xhevdet Morina
http://www.mit-ks.net/sq/departamenti-i-menaxhimit-te-rrugeve

Biblioteka Rajonale “Ibrahim Rugova”
Udhëheqës: Engjëll Berisha
Adresa: UÇK / Përball Pallatit