Qyteti

ZONA E LIRË EKONOMIKE NË KOMUNË TË GJAKOVËS

Funkcionalizimi i Zonës së Lirë Ekonomike
Qeveria e Kosovës në pajtim me Ligjin Nr.04/L-159, shpalli hapsirën administrative të Gjakovës, zonë të lirë ekonomike.

Shkollat

DREJTORIA E ARSIMIT – GJAKOVË


Sporti

Sporti


Industria

Industria

Fillet e zhvillimit të industrisë kanë nisur në  pjesën e parë të shekullit XX. Objektet e para industriale,  ishin fabrika e tjegullave, e ndërtuar pas Luftës së Parë Botërore,  si dhe ndërtimi i mullirit me centralin elektrik.
Ekonomia

Ekonomia

Gjakova është e njohur për traditë pune në industri dhe bujqësi dhe për punonjës të zellshëm në zejtari, tregti dhe shërbime. Ajo ka një strukturë të popullsisë mjaft të re dhe me vullnet shumë të spikatur e të përkushtuar në punë. Të gjitha këto përfaqësojnë një potencial të madhë  zhvillimi për të ardhmen.
Institucionet Shëndetësore

Institucionet Shëndetësore

SISTEMI I KPSH - GJAKOVË

Si në çdo vend tjetër edhe  në Komunën e Gjakovës popullata është mjekuar nga persona laikë dhe zanafilla niset qysh në kohë shumë të lashta. Këta ofrues të ndihmës shëndetësore nuk kanë pasur përgatitje shkollore dhe as njohuri shkencore për t’i trajtuar të sëmurët dhe për t’i shëruar sëmundjet.
NPL "Stacioni in Autobusëve" SH.A

NPL "Stacioni in Autobusëve" SH.A

Historiku i Ndërmarrjes

NPL “Stacioni i Autobusëve” SH.A., Gjakovë është themeluar që nga viti 1955 me veprimtarinë e shërbimeve transportuese


Ngrohtorja e Qytetit

Ngrohtorja e qytetit - Gjakovë
KRU "Radoniqi" SH.A

KRU "Radoniqi" SH.A

Historiku i Hidrosistemit "Radoniqi"

Ndërmarrja për prodhimin dhe distribuimin e ujit të pijshëm për regjionin Gjakovë, Rahovec dhe Lumbardh, ekziston nga viti1985
KRM Çabrati SH.A.

KRM Çabrati SH.A.

Historiku i KRM Çabrati SH.A. Gjakovë


Historia e Gjakovës

Historia e Gjakovës

Vështrim i shkurtër historik

Vështrim i shkurtër historik

Histori e Çarshisë së madhe

Histori e Çarshisë së madhe

Që kur Bizeban Sulejman Efendia, i njohur si Hadum Aga, e ndërtoj xhamin e Hadumit, ndërmjet viteve 1594/95, kjo zonë ka ndryshuar.
Gjeografia e Gjakovës

Gjeografia e Gjakovës

Vështrim i shkurtër gjeografik
Arkeologjia e Gjakovës

Arkeologjia e Gjakovës

Pozita gjeografike dhe kushtet e volitshme natyrore për jetesë dhe mundësitë për zhvillimin e komunikacionit nëpërmes luginave të lumejve me të cilat është e pasur kjo trevë


RSS