X
GO

Mlin sela Mulić

Selo Mulić

Mlin sela Mulić
Mlin sela Mulić, pripada kategoriji najbolje očuvanih zgrada koja je izgrađena od drveta u celoj njenoj strukturi (temelji, podovi, zidovi i krov konstrukcije). Prema usmenoj istoriji seljana ovaj mlin izgrađen je u XIX veku, iako njegova trenutna situacija pokazuje da je imala nekoliko intervencija kako bi održali njenu funkciju.
Pošto mlin obavlja funkciju mlevenja pšenice kamenom, kao što je bio u svom originalnom obliku, ovaj mlin i danas je poznat po kvaliteti mlevenja, ali sa manje kapaciteta. Sistem kretanja kamena se sprovodi protokom vode, koja se kreće ispod podne konstrukcije mlina.
Pod je od drvenih greda, kao što imamo jedan kostur drvenih stubova u konstrukciji zidova, koji se zatim pokriva daskama, krov je pokriven ravnim crepom. Voda koji stavlja u pogon mlin je malog intenziteta, pogotovo tokom letne sezone.

 

Period: Osmanski

Vek: XIX

Pod privremenom zaštitom, Datum zaštite: Oktobar-2012

Print
Categories: Trashëgimia
Tags:

Theme picker