X
GO

MEJTEP HADŽI IMERA

Mahala Hadži Imera, Ul. Ferhat Biniši

MEJTEP HADŽI IMERA
Mejtep (škola) Hadži Imerija je objekat unutar kompleksa džamije Hadži Imerija i kako samo ime ukazuje nalazi se mahali Hadži Imerija. Zgrada se nalazi nasuprot ulaza u džamiju.
U njegovoj primarnoj funkciji Mejtep je poslužio za obrazovanje učenika u verskoj nastavi (muslimana), ali kasnije je služio za razne aktivnosti kao što je štamparija, dok tokom 90-ih godina tamo je odžana nastava od studenata srednje škole.
Objekt mejtepa se razvije u dve etaže. Na prizemlju tokom godina, imali smo neke neprofesionalne intervencije kao što je proširenje otvora, kako bi se prostor u prizemlju osvetlio.
Objekat je izgrađen od materijala kamen i glina.
U južnom delu džamije imamo izlaz ancake od 60 cm, koja prolaskom vremena je pretrpela značajna odstupanja, i iznad nje niz prozora /7 otvora/. 
Kako u objektu džamije takođe i u Mejtepu se  karakterizira dugačak streha više od 1.30 m, koja ima originalni izgled, bez pokrivanja. 
Konstrukcija međusprata je od drvene gradnje, sa podom od dasaka i dekorisane tavanice. I streha na zapadnoj strani, sa ulice je pretrpela deformacije.

Promena odredišta je rezultiralo da u objektu se obavljaju neprofesionalne intervencije koje su oštetila objekat. U 2014 godini su obavljene radovi na konzervaciji-restauraciji u objekat Mejtepa, kako u enterijeru, tako i eksterijeru. Očuvajući originalnost ovog objekta, sa izuzetkom otvora u prizemlju, koji se trebaju vratiti u prvobitno stanje u nekoj drugoj fazi intervencije. 

Period: Osmanski

Vek: XIX

Pod privremenom zaštitom, Datum zaštite: Oktobar-2012

Print
Categories: Trashëgimia
Tags:

Theme picker