X
GO

Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit

 • 29.04.2022
 • Author: Dardan Krypa
 • Broj pregleda: 7821
 • 0 Comments
Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për
pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Gjakovë shpall:

Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Përgjithshëm të Shërbimeve Sociale

 • 29.04.2022
 • Author: Dardan Krypa
 • Broj pregleda: 7866
 • 0 Comments
Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Përgjithshëm të Shërbimeve Sociale

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për
pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Gjakovë shpall:

Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Përgjithshëm të Mjedisit

 • 29.04.2022
 • Author: Dardan Krypa
 • Broj pregleda: 7752
 • 0 Comments
Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Përgjithshëm të Mjedisit

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për
pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Gjakovë shpall:

Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Përgjithshëm të Tatim-Taksave apo Mbledhjes

 • 29.04.2022
 • Author: Dardan Krypa
 • Broj pregleda: 7712
 • 0 Comments
Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Përgjithshëm të Tatim-Taksave apo Mbledhjes

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për
pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Gjakovë shpall:

Konkurs për Pranim, grupi Specialist i Bujqësisë, Pyjeve dhe Tokës

 • 29.04.2022
 • Author: Dardan Krypa
 • Broj pregleda: 7656
 • 0 Comments
Konkurs për Pranim, grupi Specialist i Bujqësisë, Pyjeve dhe Tokës

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për
pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Gjakovë shpall:

Konkurs për Pranim, grupi Specialistë Ligjor

 • 29.04.2022
 • Author: Dardan Krypa
 • Broj pregleda: 7880
 • 0 Comments
Konkurs për Pranim, grupi Specialistë Ligjor

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për
pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Gjakovë shpall:

Shpallje e Rekrutimit, pozita Drejtor i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare

 • 16.08.2021
 • Author: Dardan Krypa
 • Broj pregleda: 11818
 • 0 Comments
Shpallje e Rekrutimit, pozita Drejtor i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare

Në bazë të nenit 67 dhe 68, te Ligjit numër 06/L-114 për Zyrtarët Publikë, nenit 2 paragrafi 2 të Statutit të Komunës, Komuna e Gjakovës bën:

RSS
245678910Last

Theme picker