X
GO

Lista e ngushtë për pozitën Biletashitës

 • 09.07.2020
 • Author: Dardan Krypa
 • Broj pregleda: 18641
 • 0 Comments
Lista e ngushtë për pozitën Biletashitës

Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore ju njofton se është mbajtur takimi i parë i Komisionit të Përzgjedhjes, të cilët pas përfundimit të shqyrtimit të gjithsej pesë (5) aplikacioneve të pranuara për pozitën Biletashitës, Komisioni i Përzgjedhjes ka përpiluar listën e ngushtë si vijon:

Lista e ngushtë për pozitën Tonist Mjeshtër zërimi Rekuizitor

 • 09.07.2020
 • Author: Dardan Krypa
 • Broj pregleda: 18502
 • 0 Comments
Lista e ngushtë për pozitën Tonist Mjeshtër zërimi Rekuizitor

Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore ju njofton se është mbajtur takimi i parë i Komisionit të Përzgjedhjes, të cilët pas përfundimit të shqyrtimit të gjithsej katër (4) aplikacioneve të pranuara për pozitën Tonist/ Mjeshtër zërimi/ Rekuizitor, Komisioni i Përzgjedhjes ka përpiluar listën e ngushtë si vijon:

Mbahet mbledhja e pestë për vitin 2020 e Kuvendit të Komunës së Gjakovës

 • 25.06.2020
 • Author: Dardan Krypa
 • Broj pregleda: 2673
 • 0 Comments
Mbahet mbledhja e pestë për vitin 2020 e Kuvendit të Komunës së Gjakovës

Është mbajtur sot mbledhja e pestë për vitin 2020 e Kuvendit të komunës së Gjakovës. Sipas pikave të rendit të propozuara nga kryesuesi i kuvendit Anton Shala, ky takim ka nisur me pyetjet e kuvendarëve për ekzekutivin e komunës, pyetje këto që kanë marrë përgjigje nga kryetari Ardian Gjini dhe drejtorët komunal.

Oglas regrutovanja pozicije u gradskom pozoristu

 • 18.06.2020
 • Author: Dardan Krypa
 • Broj pregleda: 22565
 • 0 Comments
Oglas regrutovanja pozicije u gradskom pozoristu

Na osnovu člana 8. stav 1. i 2. Zakona o Radu br. 03 / L-212, člana 17. stav 1. Zakona br. 04 / L-106 o Pozorištima i Administrativnog Uputstva (MRSZ) br. 07/2017 o Uređivanju Procedura Konkursa u Javnom Sektoru, Opština Đakovica objavljuje: O G L A S  K O N K U R S A  ZA  R E G R U T O V A NJ E

Shpallje për Rekrutim - pozita Aktor

 • 18.06.2020
 • Author: Dardan Krypa
 • Broj pregleda: 21743
 • 0 Comments
Shpallje për Rekrutim - pozita Aktor

Në bazë të nenit 16 të Ligjit numër 04/L-106 për Teatrot dhe Rregullores numër 05/2014 dhe 04/2019 për Themelimin dhe Funksionimin e Ansamblit Rezident të Teatrove Kombëtare dhe Teatrove të Qyteteve, Komuna e Gjakovës bën: S H P A L L J E  E  K O N K U R S I T  P Ë R  R E K R U T I M

Konkurs për ndarjen e bursave për Studentë

 • 05.06.2020
 • Author: Dardan Krypa
 • Broj pregleda: 21323
 • 0 Comments

Konkurs për ndarjen e bursave për Studentë

Edhe tri premtime tjera, të realizuara nga Kryetari i Komunës - Ardian Gjini

 • 04.06.2020
 • Author: Dardan Krypa
 • Broj pregleda: 3453
 • 0 Comments
Edhe tri premtime tjera, të realizuara nga Kryetari i Komunës - Ardian Gjini

Banorët e fshatrave Raqë, Nec dhe Bec janë bërë me rrugë të reja, tejet të nevojshme për përmirësimin e mirëqenies së tyre.

RSS
First567810121314Last

Theme picker