X
GO

VELIKA MEDRESA

Ulica Čabrata, Ul. Mithat Frasheri

VELIKA MEDRESA
Kompleks Velika Medresa se nalazi u neposrednoj blizini urbane celine "Velika Čaršija" u Đakovici. Velika Velika Medresa Đakovice vekovima je bila izvor mudrosti i verskog obrazovnog centra kao i konvikt studenata i imama Kosova. Njegova istorija je usko povezana sa aktivnošću prvog muderiza Vejsel Efendi, koji u XVII veku je počeo izgradnju koja je dovršena u 1748 godini. Ovaj centar je služilo znanju punih 250 godina. Objekat u 1912 godini, je preobražen u konjsku štalu od crnogorske vojske. Tokom poslednjeg rata je bio spaljen i potpuno uništen, osim spoljnog zida, koji je konzervisan nakon rata.
Tehnika gradnje tog objekta je orijentalna arhitektura.
Ovaj kompleks se sastoji od nekoliko drugih pratećih objekata: spavaonica, učionica, objekat mujezina, šadrvan i džamija.
Karakteristika u ovom kompleksu je da se susrećemo različite arhitekture i spratove. Svi objekti u pitanju su u prizemlju, samo objekat mujezina je P+1.
Spavaonica je služila za noćenje studenata, kao i za kratko opuštanje pošto svaka soba ima vlastitu verandu sa strehom.
Učionica ima uloga biblioteke, sa drugačijom arhitekturom od ostalih objekata, u isto vreme u ovom objektu susrećemo i prostoriju, gde se koristila za jedenje (trpezarija).

Objekat mujezina kao jedan od najatraktivnijih objekata u sklopu kompleksa, ima atraktivnu fasadu sa trostrukom drvenom konzolom, sa dugim i vrlo detaljnim strehama. U sebi sadrži prostorije koje služe za dnevni boravak mujezina, doček gostiju itd. 

Džamija je služila za namaz, koja se karakteriše velikom visinom i nema minaret. U uglu Jugo - Zapad, je bio kameni plato visine do 1.20 m, i misli se da je obavila funkciju minareta za poziv ezana (dimenzije u planimetriji su 1.0-1.0 m).     

Blizu objekta džamije postojala je fontana pokrivenog tipa sa četiri česmi i sedišta okolo koje su služili za uzimanje abdesta i odmor.

Period: Osmanski

Vek: XVIII (re konstrukcija XXI)

Pod privremenom zaštitom, Datum zaštite: Oktobar-2012

Print
Categories: Trashëgimia
Tags:

Theme picker