X
GO

Tradicionalna kuća Džafer Grezde

Velika Čaršija, Ul. Tahir Efendia

Tradicionalna kuća Džafer Grezde
Kuća Džafer Grezde nalazi se unutar kompleksa “Velika Čaršija” u Đakovici. Tipična je urbana kuća u kojoj je živela i veći sloj i izgrađena je u XIX veku. Ova kuća tokom celog vremena je uglavnom služila u stambene namene, destinaciju koju ima i danas.
Pomenuti objekat ima dve etaže, prizemlje, čardak i veliku sobu. Dok u spratovima je gostinska soba sa  kupatilom koja je dobro očuvana. Gostinska soba takođe se karakteriše i tavanicom ukrašenom rozetom u sredini i dekorom u četiri uglova tavanice. U hajatu kuće, poseban elemenat predstavlja karakteristično ognjište elementima drveta. Deo čardaka je podignuta za 20 cm od ostatka sprata. Kuća se nalazi u relativno dobrom stanju, ali kako se ne bi dalje oštetila potrebni su zaštitni radovi - restauracije. Zgrada je izgrađena od kamenog i glinenog materijala. Konstrukcija međusprata je od hrastovine, dok pod je od dasaka. Ovaj objekat se odlikuje trostrukim ancakom u južnoj strani koju nailazimo u dva druga objekta u Đakovici (u Velikoj Medresi i tradicionalnoj kući porodice Pula).
I krovna konstrukcija je izrađena od hrastovog drva prekrivena tradicionalnim crepom. Prepoznatljivi su prozori okruženi posebnim dekorom kao i ormarima u velikim sobama koji su vrlo dobro očuvani. Dok što se tiče fasade u mnogim mestima postoje oštećenja koje treba popraviti. Vremenom, objekat je pretrpeo promene neprofesionalnim intervencijama od strane vlasnika. To se posebno uočava u zapadnoj polovini zgrade (vlasnik Isa Grezda) koja u enterijeru i eksterijeru  je promenjena u potpunosti. Dok polovina zgrade na istočnoj strani je sačuvana u njenom izvornom obliku.

 

Period: Osmanski

Vek: XIX

Pod privremenom zaštitom, Datum zaštite: Oktobar-2012

Print
Categories: Trashëgimia
Tags:

Theme picker