X
GO

Pristup Tržištu

  • Slobodan pristup inostranom tržištu preko 18 miliona kupaca (CEFTA)

Opština Đakovica ima ukupno 3.400 aktivnih preduzeća. Naj potencijalniji sektori za ulaganja su: Stočarstvo, Vinogradarstvo, Tekstil, Trgovina i Zanatstvo, Reciklaža Otpada, Obnovljiva energija i Turizam. Trenutno preduzeća Đakovice izvoze u inostranstvo sa lakim pristupom.

Print

Theme picker