X
GO

Poljoprivredno zemljište

Opštinu Đakovica karakteriše plodno zemljište koje se proteže duž tektonskog prostora Dukađinijeve nizine koja se nalazi između Prokletih planina, Pastrika, Mokre Gore i Šara, na nadmorskoj visini od 360m do preko 2650m nadmorske visine. Doline reke Beli Drim, Erenik, Krena, Trava i Trakanic, kao i neki potoci, stvaraju ravnice u opštini Đakovica, od kojih većina ima obradivo i veoma plodno zemljište. S obzirom na ove faktore i odgovarajuće klimatske uslove, poljoprivreda predstavlja veliki razvojni potencijal za privredu opštine. Poljoprivreda  opštine Đakova ima velike izglede za razvoj zasnovan na sistemu navodnjavanja i tradiciji stanovništva koje se bavi poljoprivredom. Prehrambena industrija koja je delovala u prošlosti takođe ima šansu da se ponovo otvori. U ruralnim sredinama, poljoprivreda je 70% kao izvor sredstava za život, naglašavajući da opština Đakovica ima najveći broj sela sa ukupno 91 na Kosovu. Procenat tla po njegovom kvalitetu je: Dobro zemljište; Klasa I, II, III 40%; Srednje zemljište: Klasa IV, V 20%; Loše zemljište: Klasa V, VI 40%;

Print
Categories: Tokat bujqesore
Tags:

Theme picker