X
GO

Oko Ɖakovice

U Republici Kosovo 70% stanovništva je mlađe od 35 godina.

Republika Kosovo se nalazi u centru Balkana sa površinom od 10.908 km². Graniči se sa Albanijom, Makedonijom, Crnom Gorom i Srbijom. Broj stanovništva je 1,8 miliona i ima preko 800 000 stanovnika koji žive u inostranstvu. Kosovo je proglašeno nezavisnom državom, čime je postala poslednja država koja se pojavila nakon raspada Jugoslavije. Zvanični jezik je albanski i srpski, dok se engleski i nemački govori široko.

Grad Đakova zauzima treće mesto na Kosovu po površini 586.62 km² i broju stanovnika sa ukupno 94.556 stanovnika (prema poslednjem popisu stanovništva) uključujući etničku pripadnost: Turci, Goranci, Bosanci, Romi, Aškalije, Egipćanin i Srbi.

Leži u jugozapadnom delu Dukađinijeve nizine, u delu između Prizrena i grada Peći u Republici Kosovo.

Opština Đakovica se razvijala tokom XIV - XV veka oko Hadum Ɖamije, koja je sagrađena u XVI veku. Grad Đakovica je imala bogatu trgovinu i bila je centar rukotvorina. Oko 1660. u centru grada cveta hotelijerstvo i prodavnice u kojima se vršilo i finalizacija različitih proizvoda tog doba, koji su pokrivali potrebe tržišta u prostorima Đakovice i okoline. Kasnije od proizvoda Koji su se razlikovali od ekonomije Đakovice pokrivalo se i tržište planinskih delova Đakovice.

Opština Đakovica se razvijala tokom XIV - XV veka oko Hadum Ɖamije, koja je sagrađena u XVI veku. Grad Đakovica je imala bogatu trgovinu i bila je centar rukotvorina. Oko 1660. u centru grada cveta hotelijerstvo i prodavnice u kojima se vršilo i finalizacija različitih proizvoda tog doba, koji su pokrivali potrebe tržišta u prostorima Đakovice i okoline. Kasnije od proizvoda Koji su se razlikovali od ekonomije Đakovice pokrivalo se i tržište planinskih delova Đakovice.

U godinama 1975-90. Đakovica je imala razvijen plan i industriju po kojoj se istakla: tekstilna industrija sa predionicama, tkanine, pletiva, teška i laka konfekcija. Metalna industrija za proizvodnju cevi, žičanih proizvoda, proizvodnju emajliranog, teflonizovanog ili zatvorenog posuđa. Elektrotehnička industrija sa proizvodnjom elektromotora; prehrambena industrija, industrija vina i pića, drvoprerađivačka industrija, gumarska industrija, proizvodnja tehničkih gasova, duvanska industrija, građevinarstvo i proizvodnja građevinskog materijala. Vrednost izvoza bila je 100-120 miliona dolara godišnje. Zemlje koje su izvozile proizvode proizvedene u Đakovici bile su: Nemačka, Italija, Kanada, SAD, Rusija, Poljska, Grčka, Bugarska, Albanija i zemlje bivše Jugoslavije takođe su bile glavna odredišta izvezene robe. Tada je bilo zaposleno oko 25.000 radnika iz celog regiona.

Međutim, ovaj razvoj počeo je da stagnira posle 1981. i potpuno prestaje nakon 1985., nakon što je srpska vlada uvela nasilne mere, počelo je uništavanje privrede. Tako da tokom ovog i ratnog perioda brojna preduzeća su pretrpela ozbiljnu štetu. Prema izveštaju Privremene vlade Đakovice, koji je u avgustu 1999. sačinila Direkcija za ekonomiju, finansije i inspekcijski rad o „šteti tokom rata u privredi Đakovice“, pričinjena šteta iznosi 170.252.772 maraka ili 87.048.955,63 evra. Čini se da je ovaj iznos namenjen samo socijalnom sektoru ekonomije.

Tačno tamo gde se trgovina istakla, Đakovačka Čaršija bila je jedina na Kosovu (takođe poznata kao Sarajevska Čarsija u Bosni koja je bila gotovo identična po stilu i infrastrukturi) koja je spaljena i uništena tokom prošlog rata za oslobođenje Kosova. Dok je Hadum Ɖamija zajedno sa njenom bibliotekom spaljena tokom prve noći NATO vazdušnih napada od strane srpskih paravojnih snaga, uništavajući na taj način retku dokumentaciju koja potiče iz vremena njenog osnivanja.

Nakon rata, počeo je oporavak Kosova. 17. februara 2008. Kosovo je proglasilo nezavisnost. Veliki Čarsija i grad sada su obnovljeni ispočetka i suočavaju se sa mnogim ljudsko-ekonomsko-finansijskim izazovima.

Republika Kosovo je poznata kao zemlja sa velikim mogućnostima za investiranje na Balkanu, zbog privlačenja međunarodnih investitora kao primarne zemlje za svoja ulaganja.

 

 

 • Valuta u Republici Kosovo je Evro (€).   
 • Republika Kosovo ima najmlađe stanovništvo u Evropi
 • Kosovo je rangirana među svetske ekonomije koja je imala najveći napredak u Business reformi

Potencijalne mogućnosti za investiranje su u: Informacionoj i komunikacionoj tehnologiji, Preradi hrane i pakovanju, Rudarstvu i preradi metala, Energetici, Preradi tekstila i kože, Preradi drveta, Turizmu.

 

Redovni ekonomski izveštaj Zapadnog Balkana za 2016-2020

 

Neki od razloga za ulaganje u Đakovici:

 • Infrastruktura i dobar Geografski Položaj
 • Slobodan pristup stranom tržištu 
 • Troškovi Nižeg rada u Regiji
 • Dostupnost kvalifikovane Radne snage   
 • Centar za Razvoj karijere   
 • Politička i ekonomska stabilnost
 • Niski porezi
 • Prednosti finansijskih inicijativa
 • Snažne institucionalne usluge i podrška
 • Kvalitetno zemljiste i klimatski uslovi sa visokim temperaturama
Print
Tags:

Theme picker