X
GO

Most Tabaka (Kožara)

Naselje Brekovac - mesna zajednica br.6, Ul. Gjon Nikollë Kazazi

Most Tabaka (Kožara)

Most Tabaka (Kožara) nalazi se iznad reke Erenika na jugu grada Đakovice. Ovaj most, Đakovicu, spaja sa južnim gradovima i Albanskim gradovima kao što je Bajram Cur, Skadar i Kukes. Most je izgrađen u XVII veku od strane esnafa kožara. Most Kožara je 127 metara dug i 4.03 metara širok, nalazi se među deset najvećih mostova izgrađenih tokom srednjeg veka na prostorima naseljena sa Albancima.Ovaj most je uzdignut na 7 lukova veličine 14-16 metra. Most je sačuvan i koristi se za pešake. Izgrađen je od graviranog kamena i na čelu mosta ugravirani su ukrasi u kamenu. Bilo je izmena tokom ratova, ali mostu je vraćeno originalno stanje nakon konzervacije.

Period: Osmanski

Vek: XVIII

Pod zaštitom, Datum zaštite: 02-570/1- 12.12.1962

Izvor: https://dtk.rks-gov.net/tkk_objekti_sr.aspx?id=2810

Print
Categories: Trashëgimia
Tags:

Theme picker