X
GO

Mejtep Ruždije – Prva Albanska Škola

Mejtep Ruždije, Ul. Fan.S.Noli

Mejtep Ruždije – Prva Albanska Škola
Mejtep Ruždije se nalazi na mestu zvanom "Mejtep Ruždije" blizu kuće Sulejmana Vokšija. Zgrada je izgrađena u 1810 godini.
Na početku zgrada je služila kao mejtep osnovnog nivoa za učenje turskog jezika. Tokom 1908 godine po prvi put je početo primjenjivanje albanskog jezika i škola je prerasla u izvor mudrosti i obrazovni centar učenja srednje škole.
Arhitektura ove zgrade ima sličnosti sa arhitekturom koja se pojavljuje u tradicionalnim kućama. Objekat ima samo prizemlje, koji je postavljen na četiri nivoa, i nalazi se na terenu sa malim nagibom.
Temelji su od kamena, dok zidovi pečene cigle. Izgradnja podova je daskama, dok tavanica je napravljena od drvenih greda i obložena ukrašenim drvenim elementima.
Spoljni izgled sa glavnog puta i reke Krena se karakteriše sa mnogo prozora postavljenih u nizu, i okružena drvetom.

Tokom 2011 godine su obavljeni radovi u konzervaciji i restauraciji zgrade i tom prilikom su vraćeni u prvobitno stanje svi elementi zgrade počevši od krovne konstrukcije, zamenu podova i tavanica, vraćanje vrata i prozora u obliku i dizajnu kao što su bili. U 2013 godini oluja koja je prohujala gradom Đakovica je dovelo do oštećenja strehe i odžaka padom jednog hrasta u neposrednoj blizini objekta. Ova oštećenja sada su popravljeni. 

Period: Osmanski

Vek: XIX

Pod privremenom zaštitom, Datum zaštite: Oktobar-2012

Print
Categories: Trashëgimia
Tags:

Theme picker