X
GO

Kula Sadik Nivokaziija (Tekija Šejh Hazirija)

Selo Nivokaz

Kula Sadik Nivokaziija (Tekija Šejh Hazirija)
Kula se nalazi u selu Nivokaz, u blizini glavnog puta Đakovica-Klina. Kula je sagrađena u ranim godinama XIX-tog veka.
Osim stambene svrhe kula je takođe služila kao tekija (pripada redu-Halvetije).
U istoriji kula (tekija) je odigrala važnu ulogu, zbog svoje blizine Junika, gde su održani važni sastanci sa patriotima kao što su Bajram Curri, Hasan Priština itd.
Kula je izgrađena na tri etaže, od kamena materijala i sa odlikom tradicionalne arhitekture. Uglovi kule, prozorski okviri i ancak strehe su izrađene od klesanog kamena, dok ostatak zidova je izrađen od rečnih kamenja različitih veličina. U prizemlju je prostor nazvana štala (služi za stoku), vrata su izrađena od hrasta koji ima zasun (direk) iznutra i umesto prozora ima nekoliko rupa za ventilaciju.
Na drugom spratu kule se stiže spoljnim kamenim stepenicama koje su pokrivene krovom, takvo konceptualno rešenje za stepenice sa debelim kamenih zidova sa strane se ne suočavaju u bilo kojem drugom objektu. Na ovom spratu su male sobe koje se nazivaju ćilar i služe kao spavaće sobe. Ove sobe imaju male prozore, pod je popločan suvom glinom (služi za toplinu), izgradnja međusprata je od drveta. Tavanice su sa drvenim ukrasima.
Iz drugog sprata na treći se stiže unutrašnjim stepenicama koje vode do sobe za muškarce ili tekije. Soba za muškarce ima dimnjak, kameni dušekluk, divanhan i tavanicu ukrašenu stolarijom. Krovna konstrukcija kule je izrađena od drveta kestena sa padom na četiri vode i pokriven tradicionalnim crepom.
U 2010 godini na ovoj objektu su izvedeni radovi konzervacije-restauracije.

 

Period: Osmanski

Vek: XIX

Pod privremenom zaštitom, Datum zaštite: Oktobar-2012

Print
Categories: Trashëgimia
Tags:

Theme picker