X
GO

Kula Ahmet Islama

Selo Dujaka

Kula Ahmet Islama
Kula se nalazi u selu Dujaka-Đakovica i sagrađena je u XIX veku. Kula je tipično za "Metohijsku Kotlinu", što podrazumeva da je služila za stanovanje i fortifikaciju. Stil izgradnje je tradicionalan. Kula se sastoji od dve etaže, prizemlje koja je služila kao štala za stoku, i prvi sprat koji u narodu je poznat takođe kao sprat za ženu i decu odnosno članova porodice. Prvi sprat kule se sastoji od sobe muškaraca sa ognjištem unutra i mesto za uzimanje abdesa u hodniku.
Kula je izgrađena od kamena koje su većih dimenzija nego obično, dok uglovi kule su izrađeni od klesanog kamena. Konstrukcija međusprata je od drvenih greda velikih dimenzija, dok pod je popločan daskama. Pristup prvom spratu se obavlja kroz spoljne stepenice od drvenog materijala, koje spolja su sa daskama i pokriven je tradicionalnim crepom.
U ovoj kuli su dovršeni konzervatorski radovi - restauracije, uglavnom kod vrata, prozora i krov. Takođe su obavljana pojačanja u konstrukciji međusprata. Ova kula nema čardak od kamena, što znači, da pripada najstarijoj vrsti kula, krovna konstrukcija je izrađena od drva prekrivenog tradicionalnim crepom.

 

Period: Osmanski

Vek: XIX

Pod privremenom zaštitom, Datum zaštite: Oktobar-2012

Print
Categories: Trashëgimia
Tags:

Theme picker