X
GO

Informacije o Javni Imovinama

 Procedure za davanje na korišćenje opstinske nepokretne imovine.

 Davanje na koriščenje opštinske nepokretne imovine se vrši ovim postupkom:

 

 1. Javnom aukcijom;
 2. Iskazivanje interesa; i
 3. Pregovora predsednika opstine.

Kriterijumi za advance na koriščenje opštinske nepokretne imovine

Davanje na koriščenje opštinske nepokretne imovine se zasniva na ovim kriterijumima:

 1. Nepokretna imovina opštine za davanje na koriščenje da bude upisana u katastarske registre imovine;
 2. Svrha korišćenja nepokretne imovine opštine da se uskladi sa prostorno-planskim dokumentima;
 3. Da imaju razumnost od javnog interesa ili ekonomske koristi opštine;
 4. Da Ispunjavaju navedene uslove i kriterijume za zaštitu životne sredine.

Rok za davanje na korišćenje nepokretne imovine opštine.

 1. Davanje an kratkoročno koriščenje opštinske nepokretne imovine, što znači period od jedne (1) godine do petnaest (15) godina;
 2. Davanje na dugoročno koriščsnje opštinske nepokretne imovine, što znači period duži od petnaest (15) godina do devedeset devet (99) godina;

Pregovaranje ponuda od strane Predsednika Opštine

Predsednik Opštine ima pravo bez pregovora o preliminarnim procedurama da pregovara ponude koje su podnele zainteresovane strane i da podnese konačni predlog za davanje na korišćenje nepokretne imovine opštine na konačno odobrenje u Skupštini Opštine.

Pravo na pregovore Predsednik Opštine može iskoristiti u sledećim slučajevima:

 1. U slučajevima kada vrednost investicije iznosi najmanje 10% ukupnog buđeta za kapitalne investicije opštine prethodne godine, ali ne više od minimalne vrednosti utvrđene Zakonom o strateškim ulaganjima u Republici Kosovo;
 2. U slučajevima kada je investitor izrazio interes za pokretanje biznisa u interesu opštine;
 3. U slučajevima kada ne postoji interes za uzianje opštinske imovine na korišćenje od strane stranaka najmanje poslednje tri (3) godine.
Print
Tags:

Theme picker