X
GO

Ilirski tumuli u blizini Švanjskog mosta kod Ujze

Selo Ujza - Tumba

Ilirski tumuli u blizini Švanjskog mosta kod Ujze

Ova nekropola pripada period Kasnog Gvozdenog doba (VII-VI p.n.e.) i tokom arheoloških istraživanja izvedenih tokom 2011, iztražene su pet humke, sa veoma bogatim arheološkom inventarom I utvrđenom vremenskom hronologijom i konsolidacijom Dardanskog etniciteta, odnosno, njihovog etnokulturnog jedinstva. Nalazi se oko 800 m. jugozapadno od Švanjskog mosta. Obred sahranivanja (inhumacija) sa slobodnim ukopavanje tela i grobovima uramljenim rečnim kamenom, reflektira jedno od obreda sahranjivanja domorodačkog stanovništva, pored onoga sa spaljivanjem pokojnika (incernacija).

Period: Bronzano doba

Pod zaštitom, Datum zaštite: 1967

Pod privremenom zastitom, Datum zaštite: 2011

Pod privremenom zastitom, Datum zaštite: 2012

Izvor: https://dtk.rks-gov.net/tkk_objekti_sr.aspx?id=8749

Print
Categories: Trashëgimia
Tags:

Theme picker