X
GO

Financijska Podrška

Unutar opštine Đakovica, Direktorijat za Ekonomski Razvoj ima važnu ulogu za strane investitore, koja pored obezbeđivanja godišnjih granata za lokalna preduzeća i podrške ekonomskom razvoju, kroz:

 • Stvaranje okvira pogodnog za održive lokalne ekonomije,
 • Postavljanje prioriteta za ulaganje u Opštinu, kao i koordinacija tri sa MEF,om
 • Izrada politike ekonomskog razvoja, predlaganje mera za ekonomski razvoj Opštine,
 • Izrada strateškog globalnog plana za ekonomski razvoj opštine, u kratkoročnom i dugoročnom aspektu,
 • Dizajniranje ideoloških programa, preciziranje ekonomskih aktivnosti u cilju razvoja primarnih sektora, kontakata sa lokalnim finansijskim institucijama, kako sa bankama tako i sa međunarodnim finansijskim institucijama, kako bi se dobili dovoljni i tačni podaci , u vezi sa uslovima kreditiranja (finansiranja) različitih preduzeća,
 • Davanje saveta raznim preduzetnicima o mogućnosti ulaganja, uključivanja njihovog kapitala u produktivne i profitabilne aktivnosti, ali i perspektive,
 • Organizovanje i upravljanje tradicionalnim sajmovima raznih produkata,
 • Pružanje pomoći u organizovanju međunarodnih konferencija o mogućnosti i perspektivi ekonomskog razvoja Opštine,
 • Za saradnju sa Ministarstvom Trgovine i Industrije, o mogućnosti koordinacije radova i aktivnosti za ekonomski razvoj Opštine,
 • Za saradnju sa lokalnim nevladinim organizacijama, Privrednom komorom Đakovice i Kosova, relevantnim lokalnim i lokalnim institucijama kao što je Ministarstvo za Ekonomski Razvoj, radi koordinacije zajedničkih aktivnosti, međusobne komunikacije, razmene informacija, izrade izveštaja u korist ekonomskog razvoja
 • Za interakciju sa međunarodnim licima za koordinaciju rada na ekonomskom razvoju Opštine,
 • Davanje informacija i izveštaja o radu, za određene periode za potrebe opštinskih institucija,
 • Izrada Projekt Predloga za razvoj za njihovu finansijsku realizaciju iz institucionalnih fondova Opštine, Vlade ili donatora i lokalnih i međunarodnih investitora.
 • Da imenuje komisije za stručni nadzor u sprovođenju opštinskih projekata,
 • Da Ispuni i zadatke i naredbe koje su mu određene of strane Predsednika i Skupštine.
Print

Theme picker